Budżet Obywatelski w Lesznie w 2020 roku

AKTUALNOŚCI:

Rekordowy Budżet Obywatelski. W roku 2020 Budżet Obywatelski Leszna będzie najwyższy w historii samorządu. Stało się tak, po ostatnich zmianach w ustawie o samorządzie gminnym. Miasta lub gminy nie mogą już samodzielnie decydować o minimalnej kwocie, jaką przeznaczą do dyspozycji mieszkańców.

W przypadku miasta na prawach powiatu, jakim jest Leszno, musi to być przynajmniej 0,5 procent wydatków z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W Lesznie to 2.080.000 zł. Wysokość BO będzie się co roku zmieniać, bo co roku wydatki samorządu są inne. Przypomnijmy, że po raz pierwszy Budżet Obywatelski Miasta Leszna wprowadzono w roku 2014 i wyniósł on 300.000 zł. Ostatni, tegoroczny urósł do 1.200.000 zł i też był rekordowy. Co jeszcze wiadomo o BO na rok 2020? że został on podzielony na dwie części. 1.400.000 zł przeznaczono na projekty duże o wartości do 700.000 zł, a 680.000 zł na małe - do 200.000 zł. Składanie wniosków i głosowanie na BO 2020 będzie tylko elektroniczne, tak jak w tym roku. Projekty do BO 2020 będzie można zgłaszać od 2 do 17 października 2019, zaś samo głosowanie przeprowadzone zostanie od 8 do 29 stycznia 2020.