BUDŻET OBYWATELSKI W LESZNIE W 2019 ROKU

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 18.04.2019
Zgłaszanie projektów 24.04.2019 02.05.2019
Weryfikacja zgłoszonych projektów 03.05.2019 03.06.2019
Prezentacja projektów 04.06.2019
Głosowanie 15.06.2019 30.06.2019
Ogłoszenie wyników 05.07.2019