Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2020

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna 14.09.2019 00:00
Zgłaszanie projektów 02.10.2019 08:00 17.10.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszonych projektów 18.10.2019 00:00 20.12.2019 11:59
Prezentacja projektów 20.12.2019 12:00
Głosowanie 08.01.2020 08:00 29.01.2020 23:59
Ogłoszenie wyników 05.02.2020 00:00