Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2023

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2022 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.06.2022 08:00 15.06.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.06.2022 00:00 10.08.2022 07:30
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 24.08.2022 12:30
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 14.09.2022 00:00 28.09.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 05.10.2022 10:15