GŁOSOWANIE

Które projekty zostaną poddane pod głosowanie?

 • Projekty spełniające wymogi określone w regulaminie (projekty pozytywnie zweryfikowane).

Kto może głosować?

 • Uprawniona do udziału w głosowaniu jest każda osoba zamieszkała na terenie Miasta Leszna, bez żadnych ograniczeń wiekowych. 

Czy można zagłosować przez pełnomocnika

 • Nie. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Sposoby głosowania:

 • Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem niniejszego portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do Internetu,
 • Dodatkowo utworzony zostanie punkt, w których również będzie można głosować.

Ile głosów można oddać?

 • Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy - jeden głos na wybrany przez siebie Duży Projekt i jeden głos na wybrany przez siebie Mały Projekt.
 • Każdy mieszkaniec ma jednorazową możliwość zagłosowania - nie ma możliwości zagłosowania na Duży Projekt, a po czasie na Mały Projekt.

Kiedy oddany głos będzie uznany za nieważny?

 • W przypadku braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
 • W przypadku oddania głosu na więcej niż jeden projekt z danej listy (lista Małych Projektów, lista Dużych Projektów);
 • W przypadku braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

Wybór projektów:

 • Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oraz do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem podziału na Małe i Duże Projekty.