Budżet Obywatelski Miasta Leszna

Witamy na portalu poświęconym Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Leszna

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  07.06.2023 08:00
  21.06.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  22.06.2023 00:00
  09.08.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  25.08.2023 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  13.09.2023 00:00
  27.09.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  04.10.2023 11:15

Dlaczego warto zaangażować się w BO?

Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna:

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest realny wpływ mieszkańców na ich otoczenie. Potwierdzają to dane – podczas każdej edycji zadania wybiera kilkadziesiąt tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców Leszna, a od 2014 roku do realizacji przekazano prawie pięćdziesiąt zadań publicznych. Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski Miasta Leszna jest sporo. Moim zdaniem przyświecają mu hasła: dbasz, decydujesz, realizujesz. Po pierwsze Twoje otoczenie zmienia się dzięki Tobie, sukcesywnie zwiększając swoją atrakcyjność. Po drugie Twój głos decyduje, co i gdzie będzie realizowane ze środków publicznych. Nadto dzięki Twojemu głosowi realizowane są cele ważne dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Liczę, że powyższe argumenty przekonają niezdecydowanych jeszcze mieszkańców Leszna do udziału w głosowaniu na obywatelskie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

To już 11. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2024 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula ok. 2.600.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże a także projekty miękkie - nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji. Głosowanie odbędzie się od 13 do 27 września 2023r.

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 07.06.2023 08:00
  21.06.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 22.06.2023 00:00
  09.08.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 25.08.2023 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 13.09.2023 00:00
  27.09.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 04.10.2023 11:15

Zgłoszone projekty