Budżet Obywatelski Miasta Leszna 2022

Witamy na portalu poświęconym Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Leszna

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.2021 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  02.06.2021 08:00
  16.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  17.06.2021 00:00
  24.08.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  25.08.2021 15:30
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  08.09.2021 00:00
  22.09.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  29.09.2021 15:30

Dlaczego warto zaangażować się w BO?

Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna:

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest realny wpływ mieszkańców na ich otoczenie. Potwierdzają to dane – podczas każdej edycji zadania wybiera kilkadziesiąt tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców Leszna, a od 2014 roku do realizacji przekazano aż czterdzieści zadań publicznych. Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski Miasta Leszna jest sporo. Moim zdaniem przyświecają mu hasła: dbasz, decydujesz, realizujesz. Po pierwsze Twoje otoczenie zmienia się dzięki Tobie, sukcesywnie zwiększając swoją atrakcyjność. Po drugie Twój głos decyduje, co i gdzie będzie realizowane ze środków publicznych. Nadto dzięki Twojemu głosowi realizowane są cele ważne dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Liczę, że powyższe argumenty przekonają niezdecydowanych jeszcze mieszkańców Leszna do udziału w głosowaniu na obywatelskie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

To już 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2022 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula ok. 2.500.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże a także projekty miękkie - nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji. Głosowanie odbędzie się od 8 do 22 września 2021r.

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2021 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 02.06.2021 08:00
  16.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 17.06.2021 00:00
  24.08.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 25.08.2021 15:30
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 08.09.2021 00:00
  22.09.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 29.09.2021 15:30

Zgłoszone projekty