Budżet Obywatelski Leszno 2025

Witamy na portalu poświęconym Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Leszna

Zgłoś projekt
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.2024 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  05.06.2024 08:00
  19.06.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  20.06.2024 00:00
  27.08.2024 00:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  28.08.2024 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  11.09.2024 00:00
  25.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  02.10.2024 12:00

Dlaczego warto zaangażować się w BO?

Grzegorz Rusiecki, Prezydent Miasta Leszna:

Ideą Budżetu Obywatelskiego jest realny wpływ mieszkańców na ich otoczenie. Potwierdzają to dane – podczas każdej edycji zadania wybiera kilkadziesiąt tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców Leszna, a od 2014 roku do realizacji przekazano prawie pięćdziesiąt zadań publicznych. Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski Miasta Leszna jest sporo. Moim zdaniem przyświecają mu hasła: dbasz, decydujesz, realizujesz. Po pierwsze Twoje otoczenie zmienia się dzięki Tobie, sukcesywnie zwiększając swoją atrakcyjność. Po drugie Twój głos decyduje, co i gdzie będzie realizowane ze środków publicznych. Nadto dzięki Twojemu głosowi realizowane są cele ważne dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Liczę, że powyższe argumenty przekonają niezdecydowanych jeszcze mieszkańców Leszna do udziału w głosowaniu na obywatelskie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

To już 12. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna

W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2025 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula 2.650.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże a także projekty miękkie - nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji. Głosowanie odbędzie się od 11 do 25 września 2024r.

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2024 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 05.06.2024 08:00
  19.06.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 20.06.2024 00:00
  27.08.2024 00:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 28.08.2024 12:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 11.09.2024 00:00
  25.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 02.10.2024 12:00